Návrat na hlavní stranu

1.2. Mimoevropské hudební kultury

Jejich studium velký význam pro pochopení možné prehistorie a vývojových souvislostech evropské hudby.

Vyspělé kultury (mají dávnou tradici a dokonalý tónový systém):

Primitivní kultury: hudba kmenů v Avrice, Jižní Americe, Austrálii, Tichomoří a na dalších místech

Evropská hudba - tedy nejen v Evropě, ale i ve státech s moderní civilizací na celém světě, kde žije s tamější hudbou domácí. Dnes provozována a přijímána v podobě zvláště posledních 500 let svého vývoje, ale velmi aktuální a inspirující jsou i prvky dřívější (církevní i světská hudba středověku).


Copyright 1994-2021 © Luděk Šorm