Návrat na hlavní stranu

4.3.3. Italské trecento /č/ (14.stol.)

Raně renesanční kultura důsledkem vzestupu ekonomického mocenského postavení italských měst ve 14. Století (Padova, Bologna a zvláště Florencie - středisko kulturního a společenského rozvoje).

Trecento (ital. 14.stol.) = italská hudba vznikající paralelně s francouzskou ars nova, hudba exkluzivních šlechtických a patricijských domů, textově závislá na tvorbě italských renesančních básníků (Boccaccio). Nezávislost na francouzském vícehlasu. Příklon k světským formám.

Volná samostatná invence, c.f. není užíván. V rytmice binární dělení hodnot v převaze. Vokální dvojhlas = východisko pro polyfonii.

4.3.3.1 Formy

Madrigal - původně zpěvní dueta, později i terceta vysokých mužských hlasů zhudebňující náměty milostné, pastorální nebo satiricko-politické (Petrarca ad.). Barová forma AAB (další vývoj viz. odd. 4.3.7.1.3).

Caccia /k,č/ - dvojdílná tříhlasá skladba, veršované texty čerpají z loveckého prostředí. 2 vrchní hlasy - přísný kánon v primě, 3. Hlas (tenor) - instrumentální doprovod. 2. Díl = ritorner (ne vždy kánonický, je kratší). V hudbě zajímavé stylizace honu ( v imitaci znázornění ozvěny druhý hlas "honí" první apod.), v textu různé alegorie (úlovek sličné pastýřky).

Ballata - původní písňový druh: zvláště v druhé generaci trecenta (F.Landini). Původně vokálně instrumentálnímu stylu francouzské tříhlasé kantilény.

Forma virelais.

4.3.3.2 Francesco Landini a další představitelé

Giovanni da Cascia (da Firence) (kol. 1340). Jacopo da Bologna (15.stol.) - oba 1.generace trecenta

Francesco Landini (Landino, 1325-97) - v druhé generaci, vrcholný představitel celého trecenta . Skladatel, varhaník florentského chrámu San Lorenzo, virtuóz na řadu nástrojů, básník a filozof. Od mládí slepý. Jedinečná syntéza nejlepších rysů italské prosté zpěvnosti a tonálního cítění s francouzskou fakturou, polyfonní technikou a rytmikou. Melodie proti ars nova rozvinutější a zdobenější. Přes 150 skladeb (zvláště dvojhlasé a trojhlasé madrigaly a ballaty).

Další vývoj (po r.1400) ústí do ars subtillor (odd. 4.3.2.5).

POKRAČOVÁNÍ TEXTU KAPITOLY


Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm